Join Facebook Group | Like Facebook Page

৬০ ফ্রি ব্যাংক জব সলুশন পরীক্ষা, পরীক্ষা-১৩, বিষয়ঃ Probashi Kallyan Bank Ltd. Assistant Programmer (20.09.2019), Joint Recruitment for 4 Banks. Officer (General) (24.05.2019)
MAKEMCQ
Model Test ID: 3319
Set :
Date: 18/07/2021 Time: 15 Minutes
Negative Mark: 0.25
সঠিক উত্তরে ক্লিক করুন আর শেষে সাবমিট করুন।
Timer